al límit

El desig només vol
deixar de ser-ho.

Manuel Forcano, Estàtues sense cap

Aties el foc amb l'aigua 
amb què havies de calmar 
aquesta set. 

El desig, per ser,
ha de nodrir-se
amb el seu propi vertigen.

Comentaris