mesura

baldera, la tarda. 

em crema el temps a les mans, 
i gasto les hores de foc 
en rellegir allò que encara no he escrit,
en intentar calmar una set que no vol aigua.
el desig és espera.
i la paciència, 
una promesa que sempre arriba tard.

Comentaris