ferides de guerra

Viure és crostes,
cicatrius.
El vers vertebra 
el dolor,
articula l'existència.

Tot allò que fereix
crida dins el poema.

Comentaris