sarments

Les hores sense tu se m'embranquen, 
de vegades, 
entre les costelles. 

Enyor és que el pit se'm rebel·li,
i que em costi respirar 
la teva absència. 

Comentaris