es meu desert

A dins, reductes d'innocència.

Oasis d'aigua clara
on nedar a estones, 
encara,
per l'estiu d'una mirada neta.

endreça

al calaix desordenat de l'ànima,
endreça de pors inútils
com mitjons desaparellats.

i no comptabilitzar la por 
de no fer-hi lloc 
per així no encabir-ne de noves.
© an ↔ na
Maira Gall