erosió

dir-te el nom 

com un mantra

i desgastar-ne les vores.


la memòria no té arestes.
© an ↔ na
Maira Gall