tots els finals


El discurs, breu.
Un vers, o dos.
I reduir-se
fins a la
mínima
ex
pre
ssi
ó

.

Comentaris

Publicacions populars