erma

Conrees els mots, 
adobes la terra,
malgrat tot.

Malgrat tot, 
fas poesia de les pedres
perquè els fruits,
ingrats,
trien créixer a les mans joves 
i a les boques tendres.

Comentaris

Publicacions populars