jules verne

Matins com cops de puny. Blaus a l'ànima, aquest existir balb, i comptar-nos en errades al final del dia. Unir els punts de retolador vermell. Sobre la pell, cicatrius, isòbares, globus, mapes i autopistes.

Volta'm el món en vuitanta nits infinites.

4 comentaris

© an ↔ na
Maira Gall