àngel de la guarda

Escurem el vespre. 
Entre les restes de l'àpat, 
un fil de conversa: 
se'ns desfà el dia 
en paraules cansades. 

Qui sostindrà la nit 
per evitar que se'ns trenqui?

2 comentaris

© an ↔ na
Maira Gall