el fil del poema

Se'm precipita el verb per prendre la paraula a l'inici del vers per conjugar nusos.

Infini/tivo el fil del poema amb l'ajut d'un mot nou, inventat. I amb la complicitat d'una ve baixa. 

Comentaris