distància gramatical
 
Perquè 'pell' vol dir proximitat. Perquè la paraula escrita mesura l'absència en pams gramaticals. Estimar a pas de vers, amb intensitat dèrmica, verbal. 

Avui els poemes són la pàtria de totes les distàncies.

Comentaris