dijous

au bout du monde

Quan el món comenci a acabar-se, busqueu-me al principi de tots els finals.
Share:

2 comentaris: