dimecres

b-side

El crepitar de l'agulla esgarrapant el vinil. Música en espiral, emocions que s'encenen. Pedra foguera. Es cremen les notes. Al final de la cara B, tot és cendra.
Share:

4 comentaris: